قاب – چهار چوب زندگی نمایش فوتبال فوتبالیست

قاب – چهار چوب: زندگی نمایش فوتبال فوتبالیست امیر جعفری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مردم در انتخابات،عموما باور نکردند که اصولگرایان واقعا دغدغه آنها را دارند / امیرمحبیان

امیرمحبیان به روزنامه اعتماد گفت: اصولگرایان باید خلوص ارزش را به جامعه اثبات کنند.

مردم در انتخابات،عموما باور نکردند که اصولگرایان واقعا دغدغه آنها را دارند / امیرمحبیان

امیرمحبیان:مردم در انتخابات،عموما باور نکردند که اصولگرایان واقعا دغدغه آنها را دارند

عبارات مهم : مخاطب

امیرمحبیان به روزنامه اعتماد گفت: اصولگرایان باید خلوص ارزش را به جامعه اثبات کنند.

مردم در انتخابات،عموما باور نکردند که اصولگرایان واقعا دغدغه آنها را دارند / امیرمحبیان

وی در پاسخ به این پرسش که:”آيا شكست جريان راست در انتخابات به اين خاطر بود كه اصولگرايان قشر اجتماعي مخاطب خود را اشتباه گزینش كرده بودند يا نوع ارتباط گرفتن ارزش با مخاطب بود كه ايراد داشت؟” اظهارداشت:

شعار ها و حتي گزینش مخاطب غلط نبود و اساسا اصولگرايان حتما بر اساس آموزه هاي ديني بايد بيشتر، دغدغه مستضعفان جامعه را داشته باشند.

امیرمحبیان به روزنامه اعتماد گفت: اصولگرایان باید خلوص ارزش را به جامعه اثبات کنند.

اشكال آنجا بود كه مردم عموما باور نكردند كه اصولگرايان واقعا دغدغه آنها را دارند يا اگر پذيرفتند به توانايي آنها ترديد كردند. واقعيت آن است كه اصولگرايان بايد خلوص خودشان را به جامعه اثبات كنند و براي اين كار نبايد با قسم و آيه و ادعاهاي پوچ يا غير قابل اجرا در پي مردم بيفتند؛ خير به جاي آن ما بايد رابطه خود را با خداي مان اصلاح كنيم و شبهات قدرت طلبي و وقت طلبي را از وجود خود بزداييم. اگر رابطه ما با خدا اصلاح شد خداوند رابطه ما را با ديگران اصلاح خواهد كرد. مشكل اصلي در درون ما است نه بيرون ما!

واژه های کلیدی: مخاطب | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs